ПсиКонсулт БГ

Обучения

PsyConsult BG
Практически обучения

Индивидуални обучения

Практическа подготовка на специалисти в областта на управлението на човешките ресурси, според техните индивидуални нужди от знания за материята.

Включват сe теми от всички направления на функцията “Управление на човешките ресурси” – привличане на кандидати, селекция и подбор, интервюиране, въвеждане, назначаване, обучение и развитие, заплащане и бонусиране, мотивиране на персонала, управление на талантите, административно обслужване, информационни системи, статистика и анализи, работа с KPI, трудово-правни казуси, бюджетиране, управление на промяната, работа с институции, презентиране, водене и участие в работни срещи, лийн методи за оптимизиране на работата, развиване на работодателска марка и други.

Обучението е подходящо за хора стартиращи кариера в сферата, както и за тези, които търсят развитие в тази област.

Изпратете съобщение