Отговорът е в нас

Отговорът е в нас

Когато усещаме, но не осъзнаваме причината за определена емоция в нас, ние се превръщаме в неин роб. По този начин ограничаваме вътрешната си свобода. Трябва да си зададем въпроса: “Защо изпитвам това чувство?” и когато потърсим отговора надълбоко в себе си, ще разберем, че…