ПсиКонсулт БГ

Какво е ПсиКонсулт БГ

„Пси“ е съкращение от гръцката дума ψυχή (Psyche), която означава „душа“. ПсиКонсулт БГ е компания за:

За лого на компанията сме избрали изображението на пеперуда, която е един от символите за визуализиране на душата, на нейната транформация и свобода.

PsyConsult BG
Company owner

Кой представлява ПсиКонсулт БГ

Венета Стоилова е основателят на ПсиКонсулт БГ. Тя работи и в двете направления на компанията, като:

  • Магистър психолог, психотерапевт и сертифициран хипнотерапевт.  Подпомага справянето с паник атаки, бърнаут, депресивни състояния, личностни разстройства, фобии, зависимости, страхови неврози и други психически разстройства. Член на Дружеството на психолозите в РБългария и Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия;
  • Експерт в управлението на човешкия капитал в бизнеса. Притежава над 20 години опит на стратегически мениджърски позиции в областта на управлението и развитието на човешките ресурси в големи международни компании. Венета има практика като ментор, както на млади специалисти, така и на лидери в корпоративните структури. Член на Българска асоциация за управление на хора.