ПсиКонсулт БГ

Управление и развитие на Човешките ресурси

PsyConsult BG

Бизнес клиенти

Административни услуги

Административни услуги

Извършване на оперативни дейности свързани с административната управление  на персонала: 

 • изготвяне на документи, свързани с управлението на човешките ресурси – длъжностни характеристики, правилник за вътрешен трудов ред, правила за работна заплата, заповеди за работно време, вътрешни процедури и политики, според спецификата и нуждата на компанията;
 • създаване на брандирани бланки и образци на документи –  заявление за отпуск, фиш за заплата, трудов договор, допълнително споразумение, заповед за прекратяване на трудов договор, документи за дисциплинарно наказание, досие на служителя, присъствени таблици и други според спецификата и нуждата на компанията.

Стратегическо консултиране и подпомагане

Предлагане на решения при казуси свързани с:

 • подбор и наемане на персонал
 • управление на промяната
 • мотивиране на служителите и установяване на тяхната удовлетвореност
 • бонусиране и придобивки на служителите
 • изготвяне на бюджет за разхода на персонала
 • управление на талантите
 • установяване на бизнес култура
 • промяна на работно време
 • представяне и дисциплина на служителите.
Бизнес консултиране

Частни клиенти

Кариерно консултиране

Кариерно консултиране /Кариерен коучинг/

Подходящо за хора търсещи кариерна посока и за тези, които  желаят да се развиват в работата си.

Допълнителни услуги:

 • изготвяне на кариерен профил
 • анализ на потенциала
 • разкриване на талантите на личността
 • менторинг за професионално развитие.

Кариерните консултации могат да ви помогнат да определите целите си, независимо дали те са да намерите по-високоплатена работа, да промените кариерата, да получите повишение или да успеете на интервю за работа.

Работата с кариерен консултант /коуч/ е творчески процес, който може да ви вдъхнови да увеличите максимално своя личен и професионален потенциал.

Изпратете съобщение