ПсиКонсулт БГ

Психотерапия

PsyConsult BG
Психологическа консултация

Психологическо консултиране

Подпомагане справянето с паник атаки, бърнаут, депресивни състояния, неврози, фобии, личностни и други психически разстройства.

Психологическото консултиране представлява сесия от 60 минути. Първата има въвеждаща част, състояща се от представяне на терапевта и клиента, запознаване с казуса на клиента, следва снемане на анамнеза на клиента, обсъждане на терапевтичните методи, след което се стартира със съответната терапия. Всяка следваща сесия започва със запознаване с прогреса на лечението до момента и се продължава със следващата терапевтична сесия.

Хипнотерапия

Терапевтиране на посттравматичен стрес, панически атаки, депресии, неврози, фобии, тревожни разстройства, зависимости, разстройства на храненето, нарушения на съня, леки до средни  психически разстройства. Прилагане на регресия (връщане назад във времето, към определено събитие в живота), релаксационни методи и когнитивно-поведенчески подход.

Хипнотерапевтичната сесия е с продължителност 60 минути, като първата сесия е опознавателна, при която хипнотерапевтът се запознава с казуса на клиента и неговата личност, снема анамнеза и тества нивото на внушаемост. Прави кратка хипноза, с която релаксира и подготвя клиента за по-дълбока хипнотичен транс през следващите терапевтични сесии. 

Хипнотерапия
Хипноза

Хипноза

Въвеждане в хипноза при състояния на обърканост, емоционални проблеми, трудности в общуването, ниска самооценка, негативни емоции, бърнаут, обезболяване и анестезия, необходимост от разрешаване на критични житейски казуси, разкриване на талантите и потенциала на личността, регресия до минали животи.

Хипнозата е с продължителност 60 минути, като хипнотерапевтът се запознава с казуса на клиента и неговата личност, тества степента  на внушаемост и въвежда клиента в необходимото ниво на хипноза.

Запазете си час
за консултация в кабинет

Направете
онлайн консултация

Изпратете съобщение