ПсиКонсулт БГ

Отговорът е в нас

Когато усещаме, но не осъзнаваме причината за определена емоция в нас, ние се превръщаме в неин роб. По този начин ограничаваме вътрешната си свобода. Трябва да си зададем въпроса: “Защо изпитвам това чувство?” и когато потърсим отговора надълбоко в себе си, ще разберем, че причината не е в някакъв външен фактор, а именно в нас самите – в нашите страхове, желания, въображение, модели на мислене. В зоната на подсъзнанието се събират всички непосилни за асимилиране от съзнанието емоции. Ако ги разгадаем и овладеем можем да разширим спектъра на съзнанието си. За да опознаем вътрешния си свят, трябва да изследваме всяка от стъпките: потребност – желание – цел – действие – резултат – потребност. Потребностите пораждат желанията, а знаейки какво искаме, преценяваме възможностите си и си създаваме цели, които, при наличие на амбиция и компетентност, реализираме. Резултатите от реализацията пораждат емоции на удовлетвореност или разочарование, а те влияят пряко на потребностите.

Много е важно при поставянето на целите, да се направим реална преценка на възможностите си. Ако нашата самооценка не е обективна, съответно завишена или понижена, се зараждат негативни емоции в нас, които могат да бъдат и деградивни, в зависимост от интензитета им, нивото ни на самоосъзнаване и прага ни на поносимост. 

Проблем, се появява, когато имаме желания, но липсват цели или пък имаме цели, но няма действие. Липсата на активност води до неудовлетворяване на потребностите, а това допринася за поява на чувството за малоценност, което може да се отрази на личността като го доведе до депресивно или невротично състояние. И в двете състояния се наблюдават деструктивни емоции, които влияят неблагоприятно на мислите, чувствата и по-нанатъшните ни действия. Обикновено такива емоциите се изтласкват в подсъзнанието. Именно в тези емоции трябва да вникнем, да ги разберем и овладеем или коригираме, за да се чувстваме удовлетворени от себе си и живота си. Но анализирайки себе си е важно да знаем, че всеки се ражда с определен праг на психическа и физическа издръжливост. Някой преминава през трудностите лесно и бързо, а на друг му трябва дълго време, за да се изправи отново и да продължи напред.

За да бъдем психически устойчиви и недостижими от неприятни емоции е необходимо да работим върху себеосъзнаването и развитието си като личности, а това може да стане, когато вникваме в себе си и търсим отговорите първо в нас, а след това в заобикалящана ни среда. Промяната започва от нас и когато я направим, променяме и света около себе си.

Вътрешен процес